Bedenktijd rond de feestdagen

De kerstdagen komen er weer aan. De feestdagen kunnen voor enige onduidelijkheid zorgen bij het berekenen van de bedenktijd tijdens het kopen en verkopen van een huis. Daarom hebben wij de wettelijke bedenktijd voor u op een rijtje gezet.

De beide kerstdagen (maandag 25 en dinsdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari 2024) worden aangemerkt als algemeen erkende feestdagen. Het schema voor de bedenktijd ziet er daarom vanaf 18 december 2023 als volgt uit:

Minimaal drie dagen
De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een
afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd
eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet
van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.
Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie
dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:

  • die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met
    de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
  • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een
    zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Mocht je vragen hebben over bovenstaande, neem gerust contact op met ons kantoor!